October 26, 2007

مقالات از October 26, 2007

چین:اگر دالایی لاما به ژاپن رود چی

  October 26, 2007

بلاگر خشمگین چینی با اشاره به سفر دالایی لاما رهبر معنوی بودایی های تبت به آمریکا می نویسد فرض کنید اگر دالایی لاما به ژاپن سفر کند چین چه باید بکند؟ وی می افزاید در واقع دو موضوعی که چینی ها از آن نفرت دارند یعنی ژاپنی ها و دالایی...