سپتامبر, 2007

مقالات از سپتامبر, 2007

عراق:وبا

لیدی برد به مقاله ای اشاره می کند که از احتمال شیوع وبا در عراق سخن می گوید

آفریقای جنوبی:عکس هایی از ارتش

ژاپن:مرگ خبرنگار ژاپنی در میانمار

ایران:بوش به ایران بیاید

کشورهای عربی و حقوق بشر

بولیوی:در انتظار احمدی نژاد

روسیه:بسیج جوانان هوادار کرملین

مصر:تظاهرات برای حمایت از خبرنگاران و کارگران

عراق:بحران در کابینه نوری مالکی

عربستان سعودی:آیا پیاده رو ها زنانه مردانه می شوند