روسیه:بسیج جوانان هوادار کرملین

بلاگری به نام تاریکی در ظهر می نویسد که “ناشی” یا گروه جوانان هوادار کرملین دست به بسیج نیروهای خود زده و گشت هایی به وجود آورده اند تا به نیروهای دولتی کمک کند. بلاگر می افزاید این گشت ها احتمالا برای اپوزیسیون مشکل آفرین خواهند بود

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.