September 26, 2007

مقالات از September 26, 2007

عربستان سعودی:آیا پیاده رو ها زنانه مردانه می شوند

صبا با اشاره به مقاله ای می نویسد که این امکان دارد که بزودی پیاده روها در عربستان سعودی زنانه مردانه شود. بلاگر می گوید این واقعا عجیب است که...

اوکراین:چند عکس از روزهای پیش از انتخابات

سلام از کیف عکس های متعددی از حال و هوای انتخابات در اوکراین به چاپ رسانده است

پرو:هفتاد هزار قربانی جنگ

هیپاتیا داتر می نویسد که هفتاد هزار نفر قربانی جنگ داخلی در پرو و به خصوص در دهه هشتاد میلادی شدند. بلاگر عکس هایی را از مجسمه چشم گریان که...

هنگ کنگ:عکس هایی از رقص اژدها

جکی سزتو عکس های زیبایی از مراسم رقص اژدهای آتش در هنگ کنگ به چاپ رسانده است. این مراسم سنتی در اواسط پاییز برگزار می شود