September 10, 2007

مقالات از September 10, 2007

فلسطین:حماس نماز در فضای آزاد را ممنوع کرد

فرعون بزرگ می نویسد که حماس دستور داده که مردم حق نماز خواندن در فضای آزاد و محوطه باز را ندارند.به گفته این بلاگر دلیل این امر اعتراض چند هزار نفری هواداران فتح در غزه پس از برگزاری نماز در هفته گذشته بوده است. بلاگر می گوید واقعا این تصمیم...

ژاپن:تاریخچه مارکسیسم

  September 10, 2007

نئو جپونیزم مصاحبه ای (انگلیسی) با پاتریسیا استاین هوف در مورد تاریخچه مارکسیسم در ژاپن انجام داده است. استاین هوف حدود سی و پنج سال است که جنبش مارکسیستی در ژاپن را مورد بررسی قرار می دهد. وی از جنبش های دانشجویی مارکسیستی پس از جنگ جهانی دوم و تبدیل شدن آنها...

ایران: زمانی برای بازداشت سگ ها

به نوشته داستان ما (انگلیسی) به گزارش بی بی سی و چند سایت خبری دیگر ماموران انتظامی سگ ها را بازداشت می کنند. این امر موجب شده که بسیاری از صاحبان این سگ ها مات و مبهوت شوند. این سگ ها در شرایطی بسیار بد در کنار یکدیگر در فضایی...