- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

افغانستان:هرات دوست داشتنی

دسته‌بندی‌ها: آسیای مرکزی و قفقاز, افغانستان, هنر و فرهنگ

سفرنگ می نویسد [1] (انگلیسی) چها ر چیز را در مورد شهر هرات دوست دارد: خیابان های آسفالت شده شهر قدیمی بودن هرات بادی که همیشه در این شهر می وزد و بالاخره مردم هرات. این بلاگر می گوید فرهنگ و آداب فارسی مردم شهر و استعداد کار آفرینی آنها ستودنی است