- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

آسیای مرکزی: عکس هایی از مراکز سرگرمی

دسته‌بندی‌ها: عکاسی

جاشوا کوسرا مجموعه عکس هایی [1]را از پارک های بازی کشورهای مختلف در آسیای مرکزی و قفقاز منتشر کرده سات