September 3, 2007

مقالات از September 3, 2007

کوبا:دانشجویان امریکایی در هاوانا

  September 3, 2007

ایندیودوالتی 1977 می گوید که جای تاسف است که بسیاری از مردم کشور ثروتمندی مانند آمریکا بیمه بهداشتی ندارند. وی سپس به مقاله ای در بی بی سی اشاره می کند که دانشجویان آمریکایی بورس گرفته و در کوبا آموزش پزشکی دیده اند 

مصر:قربانیان بدرفتاری پلیس

  September 3, 2007

بلاگر اردنی احمد قسمارسی می گوید (انگلیسی)  از کودکی همیشه آرزو می کرده که اهرام مصر را ببیند ولی چند روز پیش وقتی در مصر بوده مورد بدرفتاری پلیس قرار گرفته است. راهنمای توریستی که با وی بوده می گوید که پلیس همیشه با ما این رفتار را دارد و بعضی...