- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

افغانستان:سربازان قاچاقچی ایتالیایی

دسته‌بندی‌ها: جنگ و درگیری

سنجر از قول یک روزنامه فکاهی افغانستان می نویسد [1]که چند سرباز ایتالیایی که باید با قاچاقچیان و شورشیان می جنگیدند مشغول قاچاق قالی با هلیکوپترهای ارتشی بودند. شش نظامی ایتالیایی قرار است در ایتالیا به همین دلیل محاکمه شوند