افغانستان:سربازان قاچاقچی ایتالیایی

سنجر از قول یک روزنامه فکاهی افغانستان می نویسد که چند سرباز ایتالیایی که باید با قاچاقچیان و شورشیان می جنگیدند مشغول قاچاق قالی با هلیکوپترهای ارتشی بودند. شش نظامی ایتالیایی قرار است در ایتالیا به همین دلیل محاکمه شوند  

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.