افغانستان:وضعیت دشوار هرات

بارت روبین استاد دانشگاه در آمریکا می گوید که یکی از شاگردان افغان وی به تازگی از مسافرت به هرات بازگشته است. این دانشجوی افغان می گوید که مواد مخدر در این شهر بیداد می کند و می افزاید که یکی از همسایگانش به دلیل اعتیاد شوهرش به هروئین دختر 13 ساله خود را برای ازدواج به یک مرد پولدار فروخته است

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.