مصر:دشواری های اساتید

ایمان می گوید (انگلیسی) در مصر کسانی که در دانشگاه درس می دهند یا به فعالیت پژوهشی مشغول هستند زمانی که به خواهند به کنفرانسی در خارج از کشور شرکت کنند و یا در برنامه مبادله فرهنگی و یا آکادمی شرکت کنند متوجه می شوند که برای مسافرت احتیاج به تایید مقامات امنیتی دارند. برخی از اساتید دانشگاه ها خواستار آزادی آکادمیک شده اند

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.