- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

چین:تبعیض

دسته‌بندی‌ها: آسیای شرقی, چین, کار

کان چای می گوید [1] (چینی) در چین برای انجام دادن یک کار دو دستمزد متفاوت وجود دارد. اگر کارکنان از شهر آمده باشند حقوق بیشتری از کسانی می گیرند که از مناطق روستایی آمده اند