صداهای جهانی یک مسئول برای بخش ویدیوی خود استخدام می کند

صداهای جهانی یک مسئول و یا یک سردبیر برای بخش فیلم های ویدیویی خود استخدام می کند. از مسئولیتهای سردبیر بخش ویدیو پیدا کردن فیلمهای ویدیویی تهیه شده توسط “شهروندان خبرنگار”در سراسر جهان و انتخاب بخشهایی از آن برای مقالات صداهای جهانی است. سردبیر بخش ویدیو موظف خواهد بود که در جلسات سردبیری شرکت کرده و با هیات سردبیران صداهای جهانی همکاری کند. سازمان صداهای جهانی نهادی مجازی است و برای کار کردن  در این سازمان احتیاج به تغییر مکان نیست ولی دسترسی به اینترنت با سرعت از نیازهای اساسی برای انجام وظایف مربوط به این شغل است. سردبیر بخش ویدیو باید تجربه در سطح بین المللی در زمینه بلاگ نویسی و و یدیوی آن لاین داشته باشد. تسلط به زبان انگلیسی و فن آوری مربوط به اینترنت از دیگر مشخصات لازم  برای کاندیداهای این مسئولیت است. به جز زبان انگلیسی کاندیدا باید به یک زبان دیگر تسلط داشته باشد. کاندیداهایی که خارج از اروپا و آمریکا زندگی می کنند در اولویت قرار دارند. 24 اوت آخرین فرصت برای درخواست این کار است. ای میل برای تماس

editor@globalvoicesonline.org     

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.