- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

افغانستان:آرزوی کفش داشتن

دسته‌بندی‌ها: آسیای مرکزی و قفقاز, افغانستان, آموزش, جوانی, کار, Popular Post, First Post!, One month, Two Posts, Three months, Six months, One year, Two years

لرد افغان با دختر بجه نه ساله ای صحبت کرده [1](انگلیسی) که به جای رفتن به مدرسه باید دستفروشی کند تا به خانواده اش کمک کند. وی به بلاگر افغان می گوید من می خواهم به مدرسه بروم ولی چه کسی از برادر و خواهر من مراقبت خواهد کرد. این دختر اقغان می افزاید آرزوی من این است که برادرم کفشی به پا داشته باشد و من کیف مدرسه ای بر دوش